Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Ungdomshusets Seniordans - Fyllingsdalen
Unni Farestvedt/Aud Heilund
Torgny Segerstvedtvei 3,/Lillehatten 389,5148 Fyllingsdalen
5143/5148
FYLLINGSDALEN
911 48 005/97748037
unni@farestvedt.com/ aheilun@online.no
Ja
Region Hordaland
2002
50
Astrid Fedje/Karianne Heimvik/Gurli Henriksen
Mandag gruppe
Gr 1 13-15 gr2 10.50-12.50
Hordaland
Bergen
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)