Tingvoll Seniordans
Åse Husby
Åsprong
6628
Meisingset
971 86 862
husbyase@gmail.com
Ja
Region Møre og Romsdal
2007
22
Elsa Meisingset/Liv Gjørsvik/Eva Reiten/Oddny Brevik/Inger Hasselø
tirsdag eldresenteret
18:00
Møre og Romsdal
Tingvoll
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)