Sula seniordans
Reidun Langvatn
Stadsneshaugane
6030
Langevåg
70192041
Inger.Johanne.Tafjord@gmail.com
Ja
Region Møre og Romsdal
2007
18
Laila Sørensen.
Torsdag Frivilligsentralen
16.00
Møre og Romsdal
Sula
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)