Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Sortland Seniordans
Pål Skogly
Postboks 369
8401
SORTLAND
90544384
sortlandseniordans@gmail.com
Ja
Region Troms
2000
30
Kirsten Jensen, Nils Nilsen, Berny Dahl
Onsdag/Samfunnssalen
10:30
Nordland
Sortland
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)