Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Sør Andøy Seniordans
Gunn Johansen
Bjørnskinn
8484
RISØYHAMN
476 08 826
gunn1942@gmail.com
Ja
Region Troms
2002
13
Mette S. Karoliussen
Onsdag Risøyh. skole
18:00
Nordland
Andøy
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)