Giske Seniordans
Norunn Eli Molnes Skjong
Skjongskaret 41
6050
VALDERØYA
48201717
norunn.skjong@mimer.no
Ja
Region Møre og Romsdal
2010
21
Hildegunn Nordstrand,Norunn Molnes Skjong
Tirsdag / Frivilligsentralen. / Valderøy
11:00
Møre og Romsdal
Giske
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)