Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Danseringen Sørreisa
Sonja Wilhelmsen
Strorleirvn. 6
9310
SØRREISA
92664878
sonjawil49@gmail.com
Ja
Region Troms
2003
9
Sonja Wilhelmsen
Onsdag/ Frivillighetssentralen
18.00
Troms
SØRREISA
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)