Sortland Seniordans
Pål Skogly
Postboks 369
8401
SORTLAND
90544384
sortlandseniordans@gmail.com
Ja
Region Troms
2000
34
Kirsten Jensen, Nils Nilsen, Berny Dahl
Onsdag/Samfunnssalen
10:30
Nordland
Sortland
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)