Nesset Seniordans
Elsa Hammervoll
Eidsvåg
6460
Eidsvåg
452 26 204
elsa.hammervoll@nessetpost.no
Ja
Region Møre og Romsdal
2008
21
Solveig Moe Innerdal
Eldresenteret
16:30 -18.30
Møre og Romsdal
Nesset
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)